وای باورم نمیشه

داشتم پستهای قبلی رو میخوندم

رسیدم به این

خدایا تا حالا هرچی ازت خواستم بهم دادی

این یعنی خوبه یا بد؟

یکی بیاد روشنم کنه!