یکی از آرزوهام اینه که امسال آقای رئیس بهم عیدی کتاب بده
اونم نه یکی، دو تا
به هیچ عنوان قانع نیستم سر این مسئله
خدا می‌دونه چقدر اینجا کتاب ریخته
باور کن یکیشو بهم بده چیزی ازش کم نمیشه
خدایا میشه صدامو بشنوی