بهش میگم: انقد نگو دلم خوراکی می‌خواد، هی باعث میشی منم بخورم.

میگه: عیبی نداره چاق بشی.

میگم: نگو برای چی؟

میگه: چون یه کم بیشتر ازت داریم.


آخه داداش انقد باحال🙄