داشتم می‌بستم وبلاگو

دلم نیومد

گفتم یه چیزی بنویسم

امشب شب چهلم آقای رئیس بود

به قول همکارش خوبیاش نسل در نسل منتقل میشه و من شک ندارم که بعدا به بچه‌هام که هیچ، به نوه‌هام هم از خوبیاش میگم.

خانمش بهم میگه لطف کردید. بهش گفتم لطف رو ایشون کردن که تا آخر عمر یادشون می‌کنم.

خدا رحمتت کنه مرد. چهل روز گذشت اما هر روز یادت می‌کنم.