از شنبه ساعت ۴ که بهم زنگ زدو گفت نیا، الان یک هفته‌ست که سرکار نرفتم.

یک هفته شد ندیدمش.

انگار زنگ زده بود خداحافظی کنه باهام.

صداش گرفته بود. هیچ وقت نشده بود ۵ بار زنگ بزنه و سر پنجمین بار من گوشی رو بردارم. همیشه همون بار اول که برنمی‌داشتم دیگه زنگ نمی‌زد.

بیشتر از رئیس برام استاد بود.

همیشه تو دلم می‌گفتم لابد فیلم بازی می‌کنه که هر شب هر شب ازم پذیرایی می کنه. مگه ممکنه آخه؟

چقدر بهم گفت به جای کارمند ساده بودن و درجا زدن، پاشو یه کاری بکن

اخمش رو؟ به خدا اگه دیده باشم.

رفتی و باعث شدی درجا نزنم.

رفتنت باعث شد خیلیا به خودشون بیان.

تا آخر عمرم هم بگردم همچین رئیسی پیدا نمی‌کنم.

خدا ازت راضی باشه.