امروز بعد از برگشت از خونه دختر عمو جان
تو ون گوشی به دست تو خبرخوان کل وبلاگای به روز شده رو میخوندم.
همزمان بارون میومد
آقای راننده هم صدای آهنگ رو زیاد کرد
یه لحظه خواستم زمان همونجا وایسته