کار و خستگی آدمو وا می‌داره یه دوره برا خودش بچرخه تا آروم بشه
جمله‌ای که همیشه به کار می‌برم: دلم یللی تللی می‌خواد
الان افتادم رو این دور
یه کتاب دستمه باید تایپ بشه و تبدیل به کتاب شه. اونقدی هست که اگه شب و روز بشینم پاش شاید یه ماه طول بکشه
حالا شما تصور کن دیگه‌