یه تصویر ساز شدن و نویسنده شدن تو فهرست آرزوهامه

که اینارو هم یادبگیرم

تکمیله D:

والا کی فکرشو میکرد من یه روزی کارای گرافیکی انجام بدم.

یا اینکه یه عمر تو ذهنم بود اگه قراره سر کار برم، کارم فرهنگی باشه و شد!

خدایا این دو تا هم درست بشه قول میدم دیگه دل بکنم D: