فردا روز آخر ماه رمضون
چرا من خوشحالم :/
البته خب واسه اینکه این حس و حالش همیشگی نیست ناراحتم.
ولی یه حای کار می لنگه
امیدوارم واسه این نباشه که هیچی روم تاثیر نداشته :((