مگه میشه تو این سن آدم دلش دوستهای جدید بخواد؟

دوستهای شبیه خودم

البته متفاوتش هم قشنگه

با هم بریم بیرون

مثلا یه جایی مثل کوه قرار بزاریم

بشینیم حرف بزنیم

از خودمون بگیم

از هدفامون

از هم چیزای مختلف یاد بگیریم.

نمیدونم شدنیه یا نه

اما دلم همچین چیزی می خواد