بابام داشت داداشمو نصیحت میکرد و میگفت هر کسی یه وظیفه ای داره. اینکه من وظیفه ام اینه که کار کنم و پولمو خرج خانواده بکنه

یا تو (داداشم) در حال حاضر وظیفه داری فقط درس بخونی.

برام خیلی جالب بود.

تا حالا زندگی رو با این دید نگاه نکرده بودم.

این که هر آدمی تو هر جایگاهی یه وظیفه ای داره و اگه بهش عمل کنه چققققد همه چی قشنگ میشه

چقد همه چی گل و بلبل میشه.

و من چه وظیفه ای دارم؟

دختر خوب بمونم و کمک پدر و مادر باشم تا وقتی که ازدواج کنم و وظیفه ام عوض بشه.


پ.ن: همیشه عاشق نصیحت بزرگترا بودم و هستم.