سرماخوردم در حد لالیگا
نسبت به قرص هم مقاومت عجیبی دارم
بهم میگن قرص بخور
میگم دستگاه ایمنی‌م باید یه غلطی بکنه دیگه
پس این گلبولهای سفید دارن چیکار می‌کنن؟
بوهارو حس نمی‌کنم، مزه غذا هم که هیچی!
امروز دیگه دیدم نمیتونم غذای بی‌مزه بخورم رفتم قرص خریدم
مجبور شدم.