اصلا می‌دانی چرا از کتاب خواندن لذت می‌برم؟

چون با کتابها می‌توانم همه جا بروم بدون آنکه سوار اتوبوس بشوم.


از کتاب زیر نور ماه شیشه‌ای

ژاکلین وودسون

مرجم کیوان عبیدی آشتیانی