دلم می‌خواد سریال ببینم
وقت نمیکنم
همش دارم کار انجام می‌دم
جالب اینجاست ساعت کاریم پر نمیشه
خسته‌م بیشتر
دلم یه خواااب راحت و بی‌دغدغه می‌خواد
دلم می‌خواد صبح تا شب کتاب بخونم
چند وقتیه کتاب (پایی که جا ماند) رو از کتابخونه گرفتم
بی‌نهایت قشنگه
کتابش مثل رمانای امروزی آدمو می‌بره تو خودش و در اومدن ازش سخته
و یکی وقت اضافیشو بهم قرض بده
ممنون می‌شم