بهم می‌گه لطفا کارها رو سرعت بدید

وقتی اصلا کسی جواب پیامهامو نمیده

من از خودم اطلاعات وارد کنم؟

بعضیا که کاراشون دست ماست به جای اینکه اونا دنبال ما باشن. من باید دنبالشون بدو ام :///

این وسط یکی هم زنگ زده به آقای رپیس که این خانم چرا همش پیام میده.

آی دلم می‌خواست جلوم اینو می‌گفتو ...

عاقبتش معلوم نبود چی می‌شد.