مشغله‌م چقد زیاد شده

خدایا یه کاری کن نزدیکت بشم

خواستم برم سرکار غیر از درآمد داشتنو چیزهای جدید یاد گرفتن، قصدم این بود یه خدمتی به مردم کنم. اونم از نوع فرهنگیش.

حالا حس می‌کنم ازت دور شدم.