آدم دوست داره همش کارای غیر مفید انجاد بده
مثل دیدن هزار مدل سریالهای خارجی در آن واحد ://
آره من می‌تونم!
دست خودم نیست وگرنه این کارو می‌کردم.
والا انقد کارای مفید هست که باید به اونا رسیدگی کرد!