به طرز وحشتناکی پاهام یخ می‌کنه
پاهامو می‌ذارم تو برف
بعد درش میارم می‌رم کنار بخاری
و بعد مثل چرخه دوباره اتفاق می‌افته
دقیقا همین حس رو دارم
بیشتر وقتها همین حس