بازم تهران خلوت شده
بازم میشه تو مترو نفس کشید
ممنون از این همه تعطیلیها D: