با اینکه از آینده می‌ترسم 

از آینده‌ی زندگی مشترک و خونواده

اما نمی‌دونم چرا آینده‌ی اجتماعیِ خیلی روشنی رو برای خودم می‌بینم

://