من با تمام وجودم به این جمله‌ی خدا اعتقاد دارم.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا / پس [بدان که] با دشوارى آسانى است (۵) 

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا / آرى با دشوارى آسانى است (۶)


سوره ۹۴: الشرح - جزء ۳۰