"فندوق" از مواردیِ که به من حس زندگی می‌ده

طعم فوق العاده‌ی فندوق آدم رو مست می‌کنه

پیشنهاد می‌کنم موقع خوردن فندوق چشمهاتون رو ببندید.