همش با خودم می‌گم پس کی یکشنبه می‌شه بریم از اینجا
خسته شدم از تهران
از کار
از تکرار
خدایا زودتر تموم شه