امروز کلاس آخر این‌دیزاین بود
دلم برا بغلهای محکمشون تنگ میشه
خدا کنه دوستیامون ادامه پیدا کنه