کُلی پارچه‌ی خال خالی
بالاخره به وقوع پیوست.

در پوست خود نمی‌گنجم :))