شیخ اسماعیل دولابی


ما مثل بچه‌ای هستیم که پدرش دست او را گرفته است تا به جایی ببرد و در طول مسیر از بازاری عبور می‌کنن. بچه شیفته ویترین مغازه‌ها می‌شود و دست پدر را رها می‌کند و در بازار گم می‌شود. وقتی هم متوجه می‌شود که دیگر پدر را نمی‌بیند. گمان می‌کند که پدرش گم شده است. در حالی که در واقع خودش گم شده است. انبیاء و اولیاء پدران خلقند و دست خلایق را می‌گیرند تا آنها را به سلامت از بازار دنیا عبور دهند. غالب خلایق شیفته متاعهای دنیا شده‌اند. امام زمان عج هم گم و غائب نشده است. ما گم و محجوب گشته‌ایم.(متن رو از کتابی که در حال تای‍پ هستم برداشتم. نویسنده: خانم انیسی)