حال بچه‌ای رو دارم که هیچ کسی رو نداره و همه کاراشو باید خودش انجام بده.

کاش لااقل بعد از ازدواج یه کم استراحت کنم. کمتر بار رو دوشم باشه. کمتر نگران باشم.