مامان و بابا شمالن

داداش کوچیکه مدرسه‌ست

دختر عمو جان رفته

خودم موندم و خودم

آدما تو تنهاییشون چیکار می‌کنن؟

این همه خانم خونه‌دار بعد از اینکه همه اعضا رو می‌فرستن پی کارشون، بعدش تو تنهایی چی کار می‌کنن؟

چرا آدم اینجور مواقع فقط دوس داره استراحت کنه و خوش بگذرونه؟

در حالی که یه خروار ظرف ریخته تو ظرفشویی و تک تک ظرفها دارن صدام می‌کنن بیا مارو بشور!

انگار صدای سریالها و فیلمهای تو گوشیم بلندتر از صدای ظرفاست :)