شبها که دارم می‌خوابم

از یخچالمون صدای روح میاد

انگار چند تا روح اون تو گیر کردن و دارن کمک می‌خوان

سعی می‌کنم اصلا بهش فکر نکنم، وگرنه قشنگ باورم میشه

باید به فکر یخچال جدید باشیم.

یا اینکه من یه روز میرم روحهای گیر کرده رو نجات میدم.😓