وقتایی که دلم میخواد باشه و صداشو بشنوم، هست.

همیشه با یه کلاه دم در ایستگاه مترو وایمیسته و گیتار میزنه و میخونه

صداش؟ عالیه

تا حالا کسی که تو خیابون بخونه و صداش انقد قشنگ باشه، ندیده بودم.

همیشه دوس دارم وایسم و گوش بدم.

اما معمولا با یه لبخند راهمو ادامه میدم و میرم سر کارم.

روزمو می‌سازه