شمایی که زل میزنی تو صورت بی‌آرایش من و برات عجیبم

هر وقت صورت نقاشی کرده‌ت رو شستی

اون موقع بیا از خوشگلی حرف بزنیم.