همیشه گفتن اگه کاری برای کسی انجام میدین نیتتون این باشه که برای خدا انجام بدین. چون این باعث میشه اگه طرف خیانت کنه بعدا تو دلتون نمونه و بگید برای خدا کردم.

برای خدا کاری انجام دادن خدایی سخته

من چند سالیه سعی کردم وقتی کاری انجام میدم با لذت برای خودم انجام بدم یا اینکه ببینم توی اون اتفاق من چه استفاده ای میتونم ببرم.

این کاری که من می کتم حداقلش اینه که دو روز دیگه اگه اتفاقی افتاد بگم به خاطر دل خودم کردم.

و نخوام منت بزارم سر کسی

و از همه مهمتر این باعث میشه هیچ وقت کینه ای ایجاد نمیشه

مثلا هر وقت با مامانم برای چشمش رفتم بیمارستان با اشیاق کامل رفتم و سعی کردم تو اون فاصله که مامانم درمان بشه من بیشترین استفاده رو ببرم.

به خاطر همین هر وقت یاد اون وقتا می افتم برام قشنگه تا عذاب

معمولا همه از بیمارستان خاطره خوب ندارن.

من وقتایی که خودمم مریض میشم نگاه میکنم ببینم توی اون وقتی که تو مطبم چه کاری میشه انجام داد که لذت بخش باشه برام.