وقتهایی که میام دفتر و مشغول کار کردن هستم
همزمان فایلهای صوتی سمت خدا رو گوش میدم
گوش دادن بهشون و یاد گرفتن مطالب زیادی، کمترین تاثیری بوده که تو زندگیم داشته
بین این همه سریال و فیلم و آهنگ و کتابهای مختلف، گاهی وقتها چهار تا جمله مفید لازمة زندگیمونه