اینم از ثبت موسسه
ببینم پیشرفت بعدی که خدا در نظر گرفته چی می‌تونه باشه
خدایا قراره دقیقا چیکاره بشم
بیا پایین بگو بهم
قول میدم هرچی در نظر گرفته باشی قبول کنم.
کی می‌خواست به اینجا برسه آخه
باور کن باید به اونی که داره در به در دنبال کار می‌گرده، یه کار درست حسابی بدی
فک کنم باید سر موارد دیگه هم همین کارو کنم.
مثلا هییییی بگم من متنفرم از لاغر شدن، بعد فردا از خواب بیدار شم اسکلت شده باشم.
والا همه چی برعکس شده.