به هیچ وقت درک نمی‌کنم آدمایی که حریمها رو رعایت نمی‌کنن

منظورم هاله دور انسانهاست

یه جوری خودشونو میچسبونن به آدم که انگار چندسالیه با هم رفیقیم

اینجور مواقع حس خفگی بهم دست میده

باشه یه جاهایی مجبور میشیم که نزدیک هم وایسیم

اما نه تو مواقعی که فضای خیلی بزرگی هست و طرف دقییییق میاد خودشو می‌چسبونه به من

بیایم حریمها رو رعایت کنیم.