چقدر تو وجود بعضیا آرامش هست
من حاضرم قسم بخورم اینجور آدما رابطشون با خدا خیلی نزدیکه
من به شخصه می‌تونم آرامش رو از پشت نوشته‌ها، صداشون، حرکاتشون و ... با تمام وجود حس کنم.

پ.ن: حتی از صدای پاشون