وقتی تو آینه به خودم نگاه می‌کنم قیافم خود خود ثبت شرکت شده😐

دو هفته پشت هم یک روز درمیون دارم میرم ثبت شرکت

برای پسر آقای طالقانی

آقای شهید طالقانی لااقل یه کمکی برسون کار پسرت راه بیافته جان من