احساس می‌کنم از دنیا عقب موندم

درسته تعطیلات خوبه

اما یه جوابی باید داشته باشم بدم به رئیس محترم یا نه؟

الان میاد من می‌مونم و سوالای بی‌جواب رئیس

بازم می‌خواد بپرسه این متقاضیا کارشون چی شد؟

انقد زیادن که آدم قاطی می‌کنه

متقاضی هم اون ور دنیا بیخیال از همه چی