بالاخره بعد از پونصد بار فرستادن مدارک خانم فلانی برای ثبت شرکت. موفق شدم.
شک ندارم هر دفعه که میفرستادم به هَم دیگه میگفتن باز این سمانه هه این مدارکو فرستاده
قبل اینکه نگاهش کنن، ازش ایراد می گرفتن و پس میفرستادن :/
به عنوان یه کارشناس حقوقی (کاملا تجربی البته) که قادر به اولین ثبت موسسه شده، باید یه سور بدم :)