هیچ وقت کاری نکنید آدم به این مرحله برسه که بگه من اشتباه کردم که خوبی کردم.
نکنه اون روزی برسه که هیچ کسی نتونه خوبی کنه.
بزارید بهتون اعتماد کنن
وقتی من چیزی نمیگم این دلیل نمیشه که نمی‌فهمم
چرا اتفاقا خوب هم می‌فهمم
اما میخوام خوب باشم
اگه بزارید

+ خطاب به اعضای خونواده که هیچ وقت نمی‌تونن اینجارو بخونن