اینکه همسنات الان دو تا بچه دارن آدمو داغون نمی‌کنه
اینکه بابات تو این سن بهت می‌گه چرا شبا دیر می‌خوابی
این آدمو می‌سوزونه
هی پدر جان ما هم خدایی داریم.