سال جدیده

یه مدلیه

هم حس بزرگونه پیدا کردم

هم دلم میخواد فقط استراحت کنم

هم کلی کار نکرده دارم

این وسط یه حس غریبی هم دارم که تا حالا بعد عید نداشتم

یه حس بلاتکلیفیه ناجور

حس اینکه قراره چی بشه