عینکم؟

در کثیف‌ترین حالت ممکن قرار داره.

جای عینکم هم در دسترس نیست.

فعلا بدون عینک کار می‌کنم.

یه عمر عینک نداشتم.

والا