آخر هفته‌ست

قراره یه استراحت خوشگل به خودم بدم

یه خوشگذرونی ت‍پل با دخترعموها

شاید قدیمترها از اونها اصرار از من انکار، نسبت به اصرار هم که مقاومت دارم همینجوریه خدا  :/

اما الان همه چی فرق کرده

انگار میرم مسافرت دو روزه، مسافرت به یه شهر خوشگل و آروم دیگه