از مترو تا شرکت رو مطالعه می‌کنم
هر چیزی که مفید باشه
از وبلاگ گرفته تا کتاب
فقط می‌خونم
تا وقتی که سرمو بلند می‌کنم و می‌بینم رسیدم دم در شرکت