ایستگاه مترو امام حسین همیشه یه بوی خوشمزه‌ی غذایی میده

هر وقت در مترو باز می‌شه من قشششنگ می‌رم لارما. وقتایی که مامانبزرگ ته‌چین درست می‌کرد رو آتیش. آااااخ که چقد برام مزه داشت.

آره همیشه بوی اون غذا رو می‌ده

یا شایدم من دیوونه شدم.

بگذریم

امشب که هندزفری تو گوشم بودو تو عالم خودم بودم. اشتباهی ایستگاه امام حسین پیاده شدم. بعد اصلا حواسم نبود تا اینکه بوی غذا خورد به دماغم فهمیدم اشتباه پیاده شدم. یهو پریدم تو قطار

اینجاست آدم پی می‌بره که حس بویاییِ زیاد همیشه بد نیست.