گشنمه

هیچ کی هم نیست یه غذایی بده دستم

تو شرکتم

جالب اینجاست که قبلش هم یه لقمه‌ با خودم اوردم خوردم و گفتم تا شب می‌خوام برم گشنم نشه

از الان برا شنبه‌ای که تعطیله در پوست خود نمی‌گنجم.

ممنون از مسئولین :)))