انصافا باید از خدا یه چیز دیگه میخواستم

آقای رئیس برام شربت و شیرینی اورد :)))))))))))))