یه خواب عجیب دیدم

تو قبرستون بودیم با الناز

الناز لعنتی باز یه چیزی گفت و من ترکیده بودم از خنده

اونقدر خندیدم که از خواب بیدار شدم

دیدم واقعا داشتم می‌خندیدم D:

تو خواب هم مارو ول نمی‌کنه با این شوخیهاش D:

حالا اینکه تو قبرستون بودیم رو خدا بخیر کنه :/