می‌گن خدا هرکی رو که دوست داشته باشه بیشتر بهش فشار میاره

فک کنم خدا خیییلی منو دوست داره‌ها

والا  :/